1900 0083
iPhone 12 Flip: Nếu là thật thì đây có phải là “siêu phẩm” iPhone từ trước đến nay?

iPhone 12 Flip: Nếu là thật thì đây có phải là “siêu phẩm” iPhone từ trước đến nay?

Bạn có bao giờ tưởng tượng cầm trên tay chiếc iPhone gập ngoài đời thực? Điều này nghe hơi phi lý nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Nếu đây là sự thật thì rất có thể đây là siêu phẩm iPhone “độc” từ trước đến nay.