1900 2226

Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone nhanh nhất


ID Apple là một trong số những tài khoản trên Apple để bạn có thể sử dụng tải game và ứng dụng. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone nhanh nhất.

Trước khi tạo ID Apple bạn cần có sẵn tài khoản email riêng, nếu chưa có bạn hãy đăng khí Gmail để sử dụng. 

Bước 1: Vào cài đặt iCloud

Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 1 

Bước 2: Chọn tạo tài khoản mới.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 2

Bước 3: Chọn ngày tháng năm sinh.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 3

Bước 4: Nhập Họ Tên -> chọn Tiếp theo.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 4

Bước 5: Chọn sử dụng địa chỉ email hiện tại.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 5

Bước 6: Nhập email có sẵn của bạn -> Tiếp tục.

Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 6

Bước 7: Nhập mật khẩu tài khoản cả 2 trường.  Mật khẩu phải bao gồm 8 kí tự ( 1kí tự viết hoa, 1 kí tự thường, 1 kí tự số).

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 7

Bước 8: Nhập số điện thoại -> Tiếp theo.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 8

Bước 9: Nhập mã xác minh gửi về điện thoại theo số bạn đăng ký.

Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 9

Bước 10: Nhấn Đồng ý.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 10

Bước 11: Nhập mật mã của iPhone.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 11

Bước 12: Hoàn tất xác minh tài khoản -> chọn xác minh địa chỉ email

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 12

Bước 13: Nhập mã xác minh địa chỉ email mà bạn đã đăng ký

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 13

Bước 14: Đăng nhập tài khoản đăng ký vào Appstore.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 14

Bước 15: Chọn Xem xét

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 15

Bước 16: Điền đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu -> Tiếp theo

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 16

Bước 17: ID Apple của bạn đã hoàn tất và việc tạo ID Apple đã hoàn thành.

 Hướng dẫn cách tạo ID Apple trên iPhone - 17

 Bài viết liên quan